ოთხფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი FATO (რელსზე დასამაგრებელი) | Mira.ge

შესვლა

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი

მომხმარებელი ან/და პაროლი არასწორია

დაგავიწყდა პაროლი?

პაროლის აღდგენა

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი

არასწორი იმეილის ფორმატი

მომხმარებელი ან/და იმეილი არასწორია

შესვლა

ახალი პაროლი გამოიგზავნება თქვენს იმეილზე.

ავტორიზაციის შემდგომ გთხოვთ შეცვალოთ პაროლი.

ოთხფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი FATO (რელსზე დასამაგრებელი)ფასი: 18,00 lari

ბრენდი: FATO      
ფაზა: 4 4 4 4
ამპერი: 50A 63A 100A 125A
ფასი: 18,00 ლარი 18,00 ლარი 45,00 ლარი 45,00
ლარი

დაკავშირებული პროდუქტები

მსგავსი პროდუქტები

Legrand-ის ცალფაზიანი ამომრთველები

EATON 2 ფაზიანი ავტომატი

Legrand-ის ორფაზიანი ამომრთველი

Legrand-ის სამფაზიანი ამომრთველები (რელსზე დასამაგრებელი)

საკონტაქტო რელეს ძირი

EATON-ის ცალფაზიანი ავტომატი

EATON-ის სამფაზიანი ამომრთველი (ურელსო)

EATON 3 ფაზიანი ავტომატი

საბოლოო გამომრთველი (მიკრიკი)

საბოლოო ამომრთველი TZ-8108

სამფაზიანი ამომრთველი FATO (ურელსო)

Legrand-ის სამფაზიანი ამომრთველები (ურელსო)

საბოლოო ამომრთველი TZ-8169

საბოლოო ამომრთველი D4D-2121

ცალფაზიანი ავტომატი ABB (რელსზე დასამაგრებელი)

ორფაზიანი ამომრთველი ABB (რელსზე დასამაგრებელი)

საკონტაქტო რელე

სამფაზიანი ამომრთველი ABB (ურელსო)

რელეს ძირი

ჩამრთველ-ამომრთველი ღილაკი

ცალფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი FATO (რელსზე დასამაგრებელი)

ჩამრთველ-ამომრთველი ღილაკი

სამფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი FATO (რელსზე დასამაგრებელი)

ორფაზიანი ავტომატური ელ.ამომრთველი FATO (რელსზე დასამაგრებელი)